Leyhalar
Komitelerinin Leyhaları

CIBA Komitetleriniñ Leyhaları — Qırım regionnıñ inkişafı, onıñ içtimaiy ve iqtisadiy infrastrukturasınıñ ilerilemesi ve şekillendirüvi içün cemiyet emiyetligini taşığan ticaret leyhaları.

CIBAnıñ meraqlanğan iş ortaqları işbirlik ve leyhalarnıñ yerine ketirüvinde iştirak etmek içün davet etile

Leyha: QIRIM HALQARA YATIRIM BANKI (CIIB, Crimean International Investment Bank).

Leyha tasviri: Qırımda yatırım leyhalarğa qol tutuvnıñ semereli inkişafı içün, isse senetli şirket olaraq teşkil etilgen, maliye müessisesidir.

Leyha: QIRIM HALQARA BİZNES-MEKTEBİ (CIBS, Crimean International Business School).

Leyha tasviri: Umumiy idareniñ esas esnasları boyunca azırlıq ve inkişaf içün tesis platformasıdır.

Leyha: QIRIM HALQARA SERGİ MERKEZİ (CIEC, Crimean International Exhibition Center).

Leyha tasviri: Seçme halqara sergi forumlar, kongressler, medeniy-bediiy ve taqdim merasimlerniñ teşkil etilmesi içün dünya sınfı derecedeki zemaneviy kompleksidir.

Leyha: QIRIM HALQARA TİBBİY MERKEZİ (CIMC, Crimean International Medical Center).

Leyha tasviri: Tibbiyetniñ er saada yüksek keyfiyetli tedaviylevni teklif etken, regionnıñ büyük tibbiy merkezidir.

Leyha: ŞİRKETLER STANDARTIZATSIYA VE SERTİFİKATSIYA BÜROSI

Leyha tasviri: Şirketler ve organizatsıyalar bazası, bağımsız bazarını qurmaq ve küçleştirmek içün niyeti ile yapıla.