Bizge ait malümat
Ne yapamız

FAALİYETİMİZ

 


Halqara emekdaşlıq 
•    Halqara emekdaşlıqnı inkişaf ettirüvde yardım kösterüv.
•    Ukraina ve halqara iqtisadiy forumlarda iştirak etüv.
•    İş tedbirlerini teşkil etüv – forum, kongress, konferentsiya, alâ iqtisadiyat ile memleketlerge ziyaretler.  

Malümat anatilika merkezi
•    Qırım ve Ukrainada içtimaiy-iqtisadiy esnaslarnı talil etüv.
•    İş ortaqlarına mütehassıslarnıñ saa mesleatlarını berüv.
•    İqtisadiyat inkişafı içün köntseptsiya ve leyhalarnı azırlav.

Tasil merkezi
•    Biznes-seminarlar, trening ve lektsiyalarnı keçirüv.
•    İş ortaqları içün umumiy ögrenüv ve tasil programmalarnı teşkil etüv.
•    Tecribenen paylaşuv halqara programmalarnı amelge keçirüv.