Başqa haberler
Info Center
  Yaltada IV Halqara Qara deňiz İqtisadiy forumı işine başladı

FORUM!!!

24-ci oktyabr Yaltada Livadiya Sarayında IV Halqara Qara deňiz İqtisadiy forumı işine başladı.

Forumnıň resmiy açılışında Ukraina baş naziri Nikolay Azarov iştirak etti. Ukrainanıň her basamaq hakimiyeti içün ilk vazifelerden biri Ukraina ve Qırımda  musbet yatırım ortamı yaratmaqtır, dep qayd etti Ukraina hakimiyet başı.

Bu sene forumda 15 devletniň  ileride bulunğan hakimiyet temsilcileri, iş adamları ve mutehassısları iştirak eteler.Ayrıca Ukraina,  Avusturya, Azerbaycan, Ermenistan, Büyük Britaniya, Gürcistan, Rusya, Türkiye ve başqa memleket temsilcilerini qayd etmege mümkün. Davet etilgen iştirakçiler arasında Qırım Halqara iş birleşmesiniň temsilcileri de bardır.

Forum çerçivesinde açılış qonuşmalar, oturış, munaqaşa, Qara deňiz İqtisadiy İşbirligi Parlamentler Meclisi ile tögerek masa, medya ile  toplaşuvalar, halqara körüşüvler, bölge ara ve Qırım Muhtar Cumhuriyeti ile yatırım şirketleri  arası aňlaşmalar imzalanılacaktır.  Dört yıl içinde birinci kere Qırımnıň iqtisadiy inkişafına bağışlanılğan oturış keçirilecektir.

Artqa