Başqa haberler
Info Center
  CİBA Temsilcileri Qırımtatar Milliy Meclis azaları olaraq saylandılar

27-nci oktyabr künü 2013 senesi Qırımtatar Milliy Meclis azaları ve Teftiş Komisiya azaları saylavları keçirildi. Reylerniň sayılmasına netice olaraq  Halqara İş Birleşmesiniň Qırım Şubesi Başı Aslan Ömer Kırımlı ve CIBA Sanayi istisal Komitetiniň yolbaşçısı Sadıh Tabah Qırımtatar Milliy Meclisi azaları olaraq saylandılar.

Aslan OMER KIRIMLI
Qırımtatar Milliy Meclis Reisi Refat Çubarovnıň qayd etkenine köre Meclisniň qurulış terkibi, bölümleri ve hizmetleriniň şekillenmesi ile bağlı meseleler 31-nci oktyabr 2013 senesi keçirilecek Qırımtatar Milliy Meclisiniň ilk toplaşuvında baqılacaqtır. Meclisniň yolbaşçısı Refat Çubarovnıň aytqanına binayen, Meclis Reisiniň birinci ve başqa muavinleriniň tainlenmesi Meclisniň nizamnamesinene uyğun olaraq  yapılacaqtır.

Artqa