Başqa haberler
Info Center
  “TÜRKMENISTANNIŇ CERMAY VE GAZI – 2013” 18-ci HALQARA KONFERENTSIYASI

OGT 2013

19-21 noyabr künleri Aşhabadda (Türkmenistan) “Türkmenistannıň cermay sahasında halqara işdeşligi: baş yönelişleri, irişmeler ve imkânlar” adlı 18-ci Halqara konferentsiya keçirilmekle “Türkmenistannıň cermay ve gazı – 2013” sergisi taqdim etile.

Konferentsiyada 40 memleketten şirket, teşkilât, birleşmeler, hükümet müessiseleri ve istisal zavodlarınıň temsilcileri  cemi olaraq 700 vekilni  teşkil eteler. Tedbirniň bir çoq iştirakçileri arasında Qırım Halqara Biznes Birleşmesiniň İdare Başı – Aslan Ömer Kırımlı ve Yatırım ve Halqara ticaret komitetiniň başı – Rustem Umerov da bulunalar.

“Türkmenistannıň cermay ve gazı” Halqarar konferentsiyası ilk çalışmalarından itibaren tek Asya bölgesinde degil de bütün dünya qapsamında özüni eň büyük cermay-gaz tedbir olaraq tanıttı.

Belli olğanı kibi Türkmenistan öz cermay-gaz menbaları boyunca dünyanıň eň zengin devletlerinden birini teşkil ete. Halqara ve yerli ekspertlerniň bildirgenine köre onıň hammal menbaları 45, 44 milyard tonna yaqarlıqnı teşkil etedir.

Konferentsiya teşkilâtçıları Türkmenistan cermay-gaz sanayi ve mineral menbaları Nazirligi ve Summit Trade Events Ltd Btritaniya şirketi ile birlikte Türkmenistannıň Ticariy-Sanayi Odasıdır.

OGT -2013 KONFERENTSİYANIŇ ESAS MEVZULARI:

  • İrişimlerge qıymet kesüv ve esas saha tahminleri: 20 yıl bağımsız Türkmenistannıň cermay-gaz sahası ve 2030 senesine qadar inkişaf perspektifleri;
  • Dünya bazarına çıqma: halqara ve bölgesel işdeşlik Avrasya hidrokarbon menbalar ticaretiniň tepkisi olaraqtır;
  • Türkmenistannıň cermay-gaz sahasına yatırımlarnıň başlıca yönlendirmeleri;
  • Türkmenistannıň cermay-gaz menbalarını qıdırma ve tapılması: mevcut olğan ve ileride közde tutlğan leyhalar;
  • Türkmenistan cermay-gaz sanayısınıň inkişafı içün zemaneviy tehnologiyalar;
  • Cermay ve gaz, ceramay kimyaviy maddelerni yaňıdan işleme: Türkmenistan mineral menbalarını yaňıdan işleme hacimlerini çoqlaştırma meseleleridir.
Artqa