Başqa haberler
Info Center
  HER YUILLIQ MECLİSNİŇ DİPLOMATİK KENEŞNEN ÜÇÜNCİ KÖRÜŞÜVİ

WSS_3432

Noyabrniň 21-de Kiyevde Qırımtatar Milliy Meclisi yolbaşçılarınıň Ukrainada resmiy olaraq tasdiqlanılğan diplomatik quruluş ve halqara teşkilâtlarnıň rehberlerinen her yıl keçirilgen nevbetteki üçünci körüşüvi keçirildi. Tedbirniň resmiy teşkilatçısı olaraq “Qırım inkişaf vaqfı” hayriye teşkilâtı, işdeşi ise – “ Qırım Halqara Biznes Birleşmesi” bulundı.

WSS_3314

Körüşüvde Qırımtatar Milliy Meclis reisi Refat Çubarov, Ukraina halq vekili Mustagfa Cemilev, Meclisniň yaňı terkibi hem de ecnebiy devletler elçilerinden ve halqara teşkilâtlarından, aralarında AB, BMT,  Beyaz Rusya, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrainada BMT QİYK (Birleşken Milletler Teşkilâtınıň Qaçaqlar İşleri boyunca Yüksek Komisarlığı) bölgesel temsilciligi, Ukraina ve Qırım nazirlikleri ve hükümet merkeziy organlar muessese temsilcileri hepsi beraber olıp 30-dan ziyade temsilcini teşkil ettiler. Aynı vaqıt QMC Nazirler Şurasını uzman-analitik şura başı Aleksandr Formançuk, SAMMİ (Siyasiy Araştırmalar Merkezi Milliy İdaresi) vatandaşlar cemiyetiniň inkişaf meseleleri boyunca programmalarnıň yolbaşçısı Yuliya Tişenko, Pilip Orlik adına Demokratik İnstitut uzmanı Nataliya Belitser ve başqaları tögerek masanı iştirakçileri sıfatında bulundılar.

WSS_3417

Körüşüvniň birinci qısmında “Larişes” Qırım Tarihiy Müzeyiniň müdüri Guliver Altın tarafından hazırlanılğan qırımtatarlarnıň tarihiy diplomatik ve halqara bağlarına bağışlanılğan bir taqdim keçirildi.

Bu sene munaqaşalarnıň esas mevzusı – Ukrainanıň Avropa bütünleşmesi niyeti çerçivesinde qırımtatarlarnıň meseleleriniň çezüvi edi.

WSS_3461

Munaqaşa ketişatında 2014 senesiniň birinci yarısında qırımtatar halqnıň haqlarını ğayrıdan tiklevi boyunca Halqara Forumnıň keçirilmesi haqqınd da söz yürsetildi. Çubarovnıň fikrine köre qırımtatar meselelerini musbet çezilüvinde hakimiyet ile daimiy bağ ğayet ehemmiyetlidir. O Ukraina hükümetine öz hitabında qırımtatarlarnıň sürgün etilgen 70 yıllıq arifesinde Halqara Forum mıtlaqa keçirilmesi kerekligi haqqında ve: “Biz hakimiyet ile birlikte bütün suallerge bir cevap tapmaq kerekmiz” – diye ayttı.

WSS_3618

Öz nevbetinde, Ukraina halq vekili, insan, milliy azğınlıqlar ve milliy munasebetler işleri boyunca Komitet başı Valeriy Patskan özleri tarafından bu işke bütün küçüni qoşup eň qısqa bir müddet içinde qırımtatarlarnıň vaziyetini yahşılaştırğan qanunlarnı ömürge keçirmege hazır olğanını bildirdi.

WSS_3571

WSS_3589

ASLAN OK

Qırımtatar Milliy Meclisiniň evelki yolbaşçısı Mustafa Cemilevniň qayd etkenine köre bugünki forumnıň esas maqsadı – qırımtatarlarnıň temsil organınıň işlerinen ve onıň yaňı terkibinen tanış etmektir.

Diplomatik keneşniň temsilcilerine muracaat eterken, Milliy Meclis Yolbaşçısı Muavini Aslan Ömer Kırımlı eki taraflama faydalı işbirlikni, danışmanlıq, iqtisadiy meseleler boyunca körüşüvler keçirilmesi tevsiyesinen bulundı. Onıň fikrine köre qırımtatarlarnıň inkişafı iqtisadiy meselelerniň ögrenilüvi ve birlikte çalışmaq içün efektif bir plan hazırlanılması Qırımnıň bütün ehalisi içün hayırlıdır.

WSS_3601

WSS_3486

“Biz, qırımtatarlarnıň esas meselelerini çezilmesi maqsadınen teşkil olunğan işbu bütün Avropa ve transatlantik munaqaşanıň keçirilmesinde qol tutqan ve iştirak etken halqara birleşmelerniň temsilcilerine öz teşekkürimizni bildiremiz. Ukraina içün ğayet mühim olğan Avropa Birliginen yapılacaq aňlaşma arifesinde qırımtatarlarınıň haqlarını tiklenilmesine yöollandırılğan bütün quvetlernin birleşmesi de pek ehemmiyetlidir” – dep qayd etti R. Çubarov.

Adet üzre körüşüvni  Qırımtatar Milliy Meclis yolbaşçısı tarafından kerçekleştirilgen resmiy qabul yekünledi.

CIBA Inform

Artqa