Hedefimiz

Kırım ekonomisinin gelişmesi ve Kırımda yaşayan insanların refah artışı

CIBA Komiteleri

Komite, gayret ve gelişmenin birleştirilmesi için girişimcilerinin forumudur. Her komite, ekonominin belirli sektöründen gelen girişimcileri, onların çıkarları ve konumlandırması için birleştirir. Bunun yanında, fikir, tecrübe alışverişi ve ortak sorunlarının çözümü, düzenleyici politika üzerinde olumlu bir etki ve uzmanlık ve altyapı sermaye gelişimi için strateji geliştirmeyi amaçlıyor.

CIBA projeler

CIBA komitelerine ait projeler, Kırım bölgesinin gelişimine odaklanan ve bu bölgenin sosyal ve ekonomik alt yapısının oluşumu ve gelişimi için kamu yararına olan ticari projelerdir.