CIBA Consulting
Ameliyat saaları

 

Uquqiy hızmetler:

- korporativ uquq;
- birleşüv ve yutuv;
- fikir mulkiyeti;
- halqara ticaret (iqtisadiyattan tış faaliyet);
- bergi esaplavı ve odevi;
- dava çezüvi, mahkeme ve arbitrajnı alıp baruv;
- emek munasebetleri;
- qurucılıq;
- migratsiya;
- devlet organları ile munasebetler;
- müflis ve ğayrıdan yapıluv;
- mulk ve topraq meseleleri.

Muasebe hızmetler:

- muasebeni teşkil etüv;
- muasebeni alıp baruv;
- muasebe vaziyetiniñ talili;
- muasebeni alıp baruv planları;
- bergi ve diger mecburiy alımlar boyunca esaplarnı qıyaslav;
- muasebeciniñ mesleatı;
- şirketniñ faaliyeti ve kadrlar boyunca içki vesiqalarnıñ azırlanuvı;
- yazma şekildeki mesleat ve vesiqalar;
- muasebe ve bergi odev umumiy sualleri boyunca ağzaviy şekilde mesleat;
- esabatnı tertip etüv ve teslim etüv.

Maliye muşafirlik:

- teşkerüv;
- idare muasebeni yerine ketirüv;
- doğru yatırım siyasetni quruv;
- şirketniñ idare etüvini yükseltüv;
- maliyelerniñ kontrolini quvetleştirüv;
- şirketniñ işi aqqında malümat arttıruvı.


Yatırım muşavirlik:

- yatırım muamele strukturası;
- yatırım muamele içün kerek olğan vesiqalar;
- muameleniñ maliye kostergiçlerini esaplav;
- prezentatsion malümatlarnı azırlav ve taqdim merasimi devamında bulunuv;
- yatırım muameleniñ yerine ketirüv neticelerini nezaret etüv.