Diğer haberler
Info Center
  MECLİS YÖNETİM ORGANI VE DİPLOMATİK KURULUN 3.YILLIK TOPLANTISI

WSS_3432

21 Kasım 2013 tarihinde, Meclis yönetim organı ve diplomatik kurulun, Ukrayna'da akretide sahibi olan uluslararası kuruluşların katılımlarıyla 3. yıllık toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantının resmi organizatörü bir yardım kuruluşu olan "Kırım Geliştirme Fonu", ortağı ise – "Kırım Uluslararası İş Adamları Birliği" olmuştur.

WSS_3314

Kırımtatar Millî Meclis Başkanı Refat ÇUBAROV, Ukrayna millet vekili Mustafa CEMİLEV, Meclis’in yeni örgüt yapısı, yabancı elçilikler ve uluslararası örgütlerin 30-dan fazla temsilcisi, AB, BM, Beyaz Rusya, Moldova Cumhuriyeti ve Ukrayna’da BM Mültecileri Yüksek Komiserliği bölge temsilciliği onların içersindedir. Yuvarlak masa katılımcıları arasında KÖC Bakanlar Kurulu’nun başında uzman-analitik Konseyi başkanı Aleksandr FORMANÇUK, PAMMY (Politik Araştırmalar Millî Merkezi Yönetimi) sivil toplum gelişim problemler program Yöneticisi Yulia Tishchenko, Pilip Orlik adına Demokrasi Enstitüsü uzmanı Natalia BELİTSER vb. bulunmuşturlar.

WSS_3417

Toplantının ilk bölümünde Kırım tarihî müzesi "Larişes" Gulliver Altın Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kırım Tatarlarının diplomatik ve uluslararası ilişkileri tarihi üzerine bir sunum yapılmıştır.

Bu yıl tartışma ana konusu – Ukrayna'nın Avrupa entegrasyon niyetleri çerçevesinde Kırım Tatar sorunların çözümüdür.

Meclis’in eski başkanı Mustafa CEMİL bu forumun önemli hedefi Kırım Tatarları’nın Temsilci kurumunun durumu hakkında bildirmek ve yeni Meclis örgüt yapısı ile tanış olmaktır, diye açıklamıştır.

WSS_3461

Tartışma çerçivrsinde 2014 yılı ilk yarısında Kırım Tatar halkının haklarının restorasyon sorunları üzerine düzenlenilecek Uluslararası Forumu tartışılmıştır. ÇUBAROV’ın açıkladığına göre Kırım Tatar sorunu başarılı çözümü sadece yetkililer ile kalıcı bir diyalog yapılmasındandır. Ukrayna hükümetinin temsilcilerine hitaben yaptığı konuşmada o, Kırım Tatarları’nın sürgün edilmesinin 70. yıldönümü arifesinde Uluslararası Forumu yapılması gerekliğini söyledi: "Biz yetkililerle birlikte tüm sorulara yanıtlar bulmak zorundayız" - dedi R.ÇUBAROV.

WSS_3618

Buna karşılık, Ukrayna Millet Vekili, insan ve ulusal azınlıkların hakları ve etnik ilişkiler Komitesi Başkanı Valery PATSKAN kendi açısından kısa sürede Kırım Tatarları’nın durumunu iyileştiren mevzuatı hazırlayıp uygulamasında her türlü çabayı sağlayacağını söyledi.

WSS_3571

WSS_3589

ASLAN OK

Diplomatik temsilcilerine seslenen Kırım Tatar Millî Meclis Başkan Yardımcısı Aslan Ömer KIRIMLI karşılıklı yararlı işbirliği, bir danışma ve ekonomik konularda örgütsel toplantılar için bir öneride bulunmuştur. O, Kırım Tatar halkının kalkınması kapsamlı bir ekonomik çıkarlar sorununu öğrenilmesi ve birlikte çalışma için etkili bir plan hazırlanması tüm Kırım sakinleri için yararlı olduğuna inanmış olduğunu bildirmiştir.

WSS_3601

WSS_3486

“Biz Ukrayna'da Kırım Tatar halkının önemli sorunları çözmek için amaçlayan Avrupa ve Transatlantik diyaloğu sırasında verdikleri destek için uluslararası topluma teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Ukrayna için önemli olan AB ile bir ortaklık anlaşması imzalanması arifesinde, Kırım Tatarlarının haklarını restorasyonuna yönlendirilmiş olan çabalar konsolidasyonu çok önemlidir” - diye açıkladı R.ÇUBAROV.

Geleneksel olarak, toplantı Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı adına resmi resepsiyon ile sonuçlandı.

CIBA Infirm

Geri git