КМБА Консалтінг
Сфери практики:

Юридичні послуги:

- корпоративне право;

- злиття та поглинання;

- інтелектуальна власність;

- міжнародна торгівля (зовнішньоекономічна діяльність);

- оподаткування;

- вирішення спорів, ведення судів та арбітражів;

- трудові відносини;

- будівництво;

- міграція;

- взаємовідносини з державними органами;

- неплатоспроможність, банкрутство та реструктуризація;

- нерухомість і земельні відносини.

 

Бухгалтерські послуги:

- організація бухгалтерського обліку;

- ведення бухгалтерського обліку;

- аналіз стану бухгалтерського обліку;

- планування ведення бухгалтерського обліку;

- здійснення звірок розрахунків по податкам та іншим обов'язковим зборам;

- консультування бухгалтера;

- розробка необхідних внутрішніх документів щодо господарської діяльності підприємства і кадровому обліку;

- письмове консультування з підбором нормативних документів;

- усне консультування щодо загальних питань бухгалтерського обліку і оподаткування;- складання і подання звітності.

 

Фінансовий консалтинг:

- здійснення аудиту;

- здійснення управлінського обліку;

- побудування грамотної інвестиційної політики;

- підвищення керованості компанії;

- запровадження процедур підсилення контролю за фінансами;

- підвищення інформативності роботи компанії.

 

Інвестиційний консалтинг:

- розробка структури інвестиційної операції;

- розробка документації, необхідної для здійснення інвестиційної операції;

- розрахунок фінансових параметрів операції;

- підготовка презентаційних матеріалів і супроводження під час їх презентації;

- моніторинг результатів здійснення інвестиційної операції.